eksempler pÅ opgaver:

”Oversætte” kommunens breve.

Klagesager, brev – møde eller opringning til Kommunen.

Partsrepræsentant ved møde på kommunen.

Partsrepræsentant ved møde om samvær på familieretshuset.

Samle trådene i din sag – se nye muligheder og formidle dem til rette sted.

Ansøgninger; førtidspension, fleksjob, støtte til børn, økonomisk støtte etc.

Oplæg om psykisk sygdom med fokus på, hvordan man med den sociale vinkel bedst muligt sikrer helbredelse.

Baggrunden for Råd og vejledning:

Efter at havde arbejdet som socialrådgiver siden 2004 har jeg gentagne gange oplevet borgere som ikke føler sig hjulpet tilstrækkeligt af det offentlige. Kommunikationen er gået skæv, borgeren føler sig ikke hørt og har ofte fået afslag i deres sag. Her er det min erfaring, at jeg som privat socialrådgiver kan fremme en gensidig forståelse, mens det andre gange er berettiget at lave en klageskrivelse med ønske om en revurdering. Både kommune og sundhedssektor er et stort og komplekst system som kan være svært at finde rundt i som borger – ikke mindst hvis man er ramt af sygdom.

I dag er det offentlige specialiseret således, du eksempelvis på jobcenteret ikke nødvendigvis kan være sikker på, at sagsbehandleren er bekendt med, at du kan have mulighed for støtte fra andre afdelinger; Ydelseskontoret, socialpsykiatri, børne – og familieafdelingen etc. Det fatale er, at borgeren ikke får den bedst mulige hjælp og risikerer at blive fastholdt i sin situation. Jeg har særlig erfaring med at få alle aktører i spil således den optimale støtte kan iværksættes. Til eksempel har jeg fået forlænget sygedagpenge for en borger, eftersom kommunen ikke vidste, at der fortsat var behandlingsmuligheder, revalidering(omskoling) til nedslidt håndværker mv.